Je wordt geboren met een aantal talenten en persoonlijkheidseigenschappen. Voor iedereen uniek. Je opvoeding en de opleiding die je volgt zorgen er voor dat je talenten tot hun ontwikkelingen kunnen komen.

 

Helaas gaat dat niet altijd goed. Opvoeden blijkt toch heel moeilijk te zijn omdat opvoeders vaak ook hun beperkingen hebben. De wereld van de pedagogiek (opvoedingskunde) gaat is niet alleen het directe opvoeden van kinderen door jezelf. Je leert ouders, maar ook leerkrachten en docenten, ook het een en ander over wat het ouderschap inhoudt en zult ze waar nodig verbeteren in de toekomst.

 

Maar niet alleen thuis leer je veel, ook op school. Vanuit onderwijskunde worden scholen, ouders en leerlingen begeleidt bij leerproblemen. Of wordt er breder gekeken naar de hele organisatie van het aanbieden van lessen. Hoe sluit het onderwijs aan bij de huidige generatie. Hoe ziet de school van de toekomst er uit. Niet alleen wat betreft lesstof, maar ook lesmethoden, de organisatie van de school, leren op afstand? Dagelijks vindt er nog veel onderzoek plaats over hoe de hersenen leren. Als die nieuwe inzichten moeten hun plekje in de praktijk krijgen.

 

Er zijn richtingen die zich bezig houden het opvoeden of opleiden:

 

 

 

 

 

 

Opvoeding en Opleidingskunde
Werkzaamheden (4)

1.
Schoolbegeleider
Deze week houd ik me vooral bezig met het nieuwe schooljaar. Als ik weet hoeveel leerlingen er volgend jaar op mijn school zijn, dan weet ik ook hoeveel geld ik beschikbaar heb en dus hoeveel leerkrachten ik kan aannemen. Ik heb te maken met veel parttime
Lees meer..

2.
Jeugdwelzijnswerk
Ik heb straks een overleg met de gemeente, omdat ik een leegstaand pand wil ombouwen tot een jeugdontmoetingsplek. Jongeren tussen de 12 en 25 jaar bied ik een kans om zich op alle facetten van hun leven te ontplooien. Een aantal
Lees meer….

3. Trainer
4.
Gezinscoach
Opleidingen:

WO:
Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde
HBO: Pedagogiek, Opleidingskunde
.

Profiel
De opleidingen zijn te volgen met ieder havo of vwo profiel.
Gedrag, maatschappij en onderwijs