Opvoeding en opleidingskunde
werkzaamheden
Werkzaamheden
Schoolleider
Deze week houd ik me vooral bezig met het nieuwe schooljaar. Als ik weet hoeveel leerlingen er volgend jaar op mijn school zijn, dan weet ik ook hoeveel geld ik beschikbaar heb en dus hoeveel leerkrachten ik kan aannemen. Ik heb te maken met veel parttime mensen, dus moet ik zorgen dat ik het plaatje rond krijg. Ik houd rekening met ieders wensen. Er staat ook een advertentie van onze school in de krant, omdat er iemand met pensioen gaat. Volgende week zijn de gesprekken. Straks heb ik nog een gesprek met ouders en daarna leid ik een aantal nieuwe ouders rond door de school.
Jeugdwelzijnswerk
Ik heb straks een overleg met de gemeente, omdat ik een leegstaand pand wil ombouwen tot een jeugdontmoetingsplek. Jongeren tussen de 12 en 25 jaar bied ik een kans om zich op alle facetten van hun leven te ontplooien. Een aantal van hen heeft het thuis of op school niet makkelijk. Ik bied ze een uitlaatklep. Een grote groep komt al samen in het buurthuis waar ik verschillende sporten aanbied. Met de meeste jongeren heb ik een heel goede vertrouwensband en hoor ik dan ook vaak wat ze bezighoudt. Ik kan ze dan vaak helpen om meer helderheid te krijgen of de juiste stappen te gaan zetten.
Trainer
Ik vind het boeiend om mensen iets te leren. Na mijn presentatie zorg ik ervoor dat mijn toehoorders actief zelf aan de slag gaan door middel van een aantal workshops. ’s Middags ga ik weer verder met een stukje theorie. Soms geef ik de training aan een hele afdeling van een bedrijf; soms komen de cursisten van verschillende bedrijven en kennen ze elkaar niet. Ik pas me steeds aan omdat iedere groep anders is. Sommigen bieden veel weerstand, anderen omarmen de informatie. Ik vind het boeiend om te zien hoe open mensen zijn en hoeveel ze na een aantal dagen trainingen hebben geleerd.
Gezinscoach
Als gezinscoach kom ik veel bij de mensen thuis en probeer ik inzicht te krijgen in de zaken waar ze tegenaan lopen. Als ik dat helder heb begeleid ik de gezinnen op dit gebied en dat doe ik in concrete stappen.  Ik vind het boeiend om te zien hoe ik vaak gezinsleden weer zie opbloeien als de stappen die zij zelf zetten ook echt resultaten opleveren.