Natuur- en sterrenkunde
werkzaamheden

Onderzoeker/sterrenkundige,
Ik doe onderzoek naar plekken in het heelal waar de ruimte en tijd sterk vervormd zijn. Met behulp van röntgenstraling bestudeer ik de omgeving van neutronensterren en zwarte gaten. Om deze röntgenstraling waar te nemen worden satellieten gebruikt. Omdat er te weinig satellieten beschikbaar zijn moet ik vandaag beginnen met het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Ik moet nauwkeurig opschrijven wat ik precies wil onderzoeken en wat ik uit de resultaten denk af te kunnen leiden. Ik hoop dat mijn voorstel tot de beste tien behoort en dat ik mijn onderzoek kan gaan uitvoeren.Ingenieur
Ik werk mee aan de ontwikkeling van supergeleiders. Een supergeleider is gemaakt van materiaal waarvan de elektrische weerstand beneden een bepaalde (zeer lage) temperatuur verdwijnt. Samen met een team ben ik aan het onderzoeken of het ook mogelijk is om supergeleiders op nanoschaal te maken. Het probleem is dat kleine nanodraden vaak zo heet worden dat ze smelten en uiteindelijk kapot gaan. Vandaag ga ik met behulp van een spectroscoop de supergeleiding observeren in zoutmoleculen op een plaat van zilver. We gaan onderzoeken hoeveel koeling er exact nodig is om supergeleiding te creëren.
Natuurkundig onderzoeker
Ik doe onderzoek naar een nieuw type machine waarmee kleine halfgeleiderstructuren en dus chips gemaakt kunnen worden. Deze machine maakt gebruik van Extreem Ultra Violet (EUV) laserlicht: licht met een zeer korte golflengte van 13,5 nanometer. De grote energie van de EUV fotonen kan echter aanzienlijke schade aanrichten binnen de machine. Vandaag ga ik onderzoeken of ik deze schade kan voorkomen door in de buurt van de EUV lichtbron speciale spoelen te plaatsen die een magnetisch veld opwekken. Dit veld zou dan de losgeslagen fotonen kunnen  opvangen.Stromingsdeskundige
Ik doe onderzoek naar turbulente stroming. Bij turbulentie verloopt een stroming niet netjes gelaagd, maar verplaatst het zich in wervels (mini-draaikolkjes). Er vindt dan veel stroming loodrecht op de hoofdstroom plaats. Vandaag ga ik experimenteren met superfluïde helium-3 dat in een vat zit dat rondgedraaid wordt.  Ik ga gecontroleerd de wervels opwekken en kijken hoe de wervels zich gedragen bij verschillende temperaturen. Ik hoop dat ik zo een verklaring kan vinden voor het feit dat er turbulentie ontstaat.
Medische natuurkunde
Ik werk mee aan de verdere ontwikkeling van protonenbestraling. Met protonen kunnen tumoren heel precies worden bestraald en wordt er minder gezond weefsel beschadigd. De protonenbundel die voor de bestraling wordt gebruikt, wordt geproduceerd door een cyclotron (een circulaire deeltjesversneller). De protonenbundel die op dit moment gecreëerd wordt is nog niet echt stabiel, de intensiteit ervan wisselt nog te veel. Vandaag ga ik verder onderzoeken wat de oorzaak is van deze instabiliteit. Ik ga zaken aan de cyclotron veranderen en dan meten wat er gebeurt. Hopelijk kom ik vandaag dichter bij een oplossing.