Sociale hulpverlening en therapie
Werkzaamheden (3)

1.
Jeugdhulpverlener
Vandaag voer ik een gesprekken met een aantal jongeren dat steeds overlast veroorzaakt. Ik ga proberen te achterhalen waarom ze dat doen
Lees meer..

2.
Maatschappelijk werker
Vandaag heb ik 2 heel verschillende gesprekken. Eerst ga ik op bezoek bij iemand die in een sociaal isolement is geraakt. De gordijnen gaan niet meer open en ze komt ....
Lees meer….

3. Pastoraal werker
Ruzie op school, met de buren, bij de sportclub of op het werk komt allemaal voor. Waar mensen dicht op elkaar werken en wonen ontstaan wel eens conflicten. Deze conflicten zijn vervelend voor iedereen.

De sociaal hulpverlener is er in gespecialiseerd, deze problemen te voorkomen en ook op te lossen. Zij zorgen er voor dat mensen vrolijk naast elkaar kunnen leven. Maar ook voor mensen die steeds meer afstand krijgen tot de samenleving door een handicap, trauma, ziekte of eenzaamheid. Ze staan voor deze mensen klaar om ze te helpen weer een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.

Omdat dit mensenwerk is zijn er veel organisaties nodig die dit mogelijk maken. Binnen deze organisaties wordt leidinggegeven, beleid gemaakt, mensen gecoacht en nagedacht over oplossingen.

Sommige mensen hebben meer gerichte hulp nodig. Zij moeten weer leren om op eigen benen te gaan staan. Of om om te kunnen gaan met de maatschappij waarin ze leven. Meer gerichte begeleiding en gesprekken zijn dan nodig.

Binnen deze sector heb je de volgende takken:Opleidingen:

WO:
-
HBO:
Social Work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Culturele en Maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en Dienstverlening, Godsdienst-pastoraal werk .
.

Profiel
De opleidingen zijn te volgen met ieder havo of vwo pakket.
jeugd
maatschappelijk werk
Gedrag, maatschappij en onderwijs
Jeugdhulpverlener, je biedt hulp aan kinderen die problemen hebben thuis die hun toekomst in gevaar brengen.
Maatschappelijk werker, je biedt hulp aan mensen die persoonlijke problemen hebben, zoals psychische problemen of schulden