Sociaal onderzoek en Psychologie
Werkzaamheden (5)

1.
Psycholoog
Ik werk als neuropsycholoog in het ziekenhuis. Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en vaststellen van dementie. Als een cliënt binnenkomt wordt deze ..
Lees meer..

2.
Decaan
Ik begeleid jongeren in maken van verschillende keuzes op school. De profielkeuze en de studiekeuze. Dit zijn complexe beslissingen die voor jongeren ...
Lees meer….

3. Antropoloog
4.
Verslavingszorg
5.
Psychiater

Waarom doen mensen zoals ze doen? Welke keuzes maken ze en waarom dan? Zit daar een patroon in? Wat is normaal en wat is afwijkend? En als het dan afwijkend is, hoe kan je die mensen dan helpen?

Sociaal-onderzoek en Psychologie houdt zich bezig met hoe mensen denken en waarom mensen bepaalde keuzes maken. De twee vakgebieden hebben veel met elkaar te maken, ze willen menselijk gedrag te verklaren. Het sociaal onderzoek kijkt naar de grote lijnen en patronen van handelen. Tussen mensen onderling, tussen groepen en culturen. Op afstand en vooral cijfermatig.

Terwijl de psychologie naar de individu kijkt en deze helpt als blijkt dat deze sterk afwijkt van het algemeen normale gedrag. Als psycholoog ben je een soort van dokter voor gedachten en handelen. Meestal 1 op 1. Je hebt veel verschillende soorten psychologie. Zoals sociale psychologie, hoe gaan mensen met elkaar om. De klinische psychologie behandelt geestesziekten. De neuro-psychologie is meer biologisch. Hoe werken de hersenen en wat beinvloed dan je gedachten en handelenen, zoals bij dementie. Ontwikkelings- en onderwijspsychologie gaat weer in op hoe we leren en welke invloed verstoringen in je jeugd hebben op je toekomst en hoe dat te voorkomen. Maar alles draait om het handelen van mensen, hoe dat veroorzaakt wordt en hoe je hen kan helpen dat te veranderen.

Verschillende takken binnen deze sector zijn:

Opleidingen:

WO:
Psychologie, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Criminologie, Sociologie, Internationale Ontwikkelingsstudies
HBO: Toegepaste Psychologie
.

Profiel
De opleidingen zijn te volgen met ieder havo of vwo profiel met minimaal wiskunde A.
Gedrag, maatschappij en onderwijs
cultuur en samenlevingen
behandelen en oplossen
onderzoeken en voorkomen
Sociaal onderzoek en antropologie: hoe leven en denken groepen mensen.
Psychologie gericht op behandelen: klinische-, kinder- en ontwikkelingspyschologie.
Psychologie gericht op onderzoek en voorkomen: neuro- , sociale-, onderwijs- en arbeids- en organisatie psychologie