Iedere dag moeten we eten. Ons lichaam heeft het nodig. Op veel plaatsen in de wereld is het een hele kunst om iedere dag voldoende eten te vinden. Vaak zijn die mensen blij als ze 1x per dag kunnen eten.

In onze wereld hebben we dat probleem niet. Het is er altijd. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Door de jaren hebben we allerlei processen ontwikkeld om ons voedsel zo efficient mogelijk te produceren. Onze melkkoeien geven bijvoorbeeld 3x zoveel melk als koeien ergens anders in de wereld.

Vroeger was de landbouwsector de grootste werkgever in Nederland. Door de verbetering van de processen, teelmethodes en machines produceren we meer met veel minder mensen. We produceren zelfs zoveel, dat we veel kunnen verkopen aan het buitenland.

Landbouw houdt zich bezig met het verbouwen van gewassen zoals groenten, aardappelen, graansoorten, zaden maar ook bloemen. Gewassen die de basis van ons voedsel verzorgen.

Tuinbouw teelt de groenten en planten in een kas. Een plek waar warmte, licht en vocht gereguleerd kan worden. In veel kortere tijd zijn gewassen klaar om te oogsten of kunnen we producten produceren die eigenlijk niet ons klimaat kunnen groeien.

Veeteelt houdt zich bezig met dieren zoals vis, schapen, geiten, kippen en natuurlijk varkens en koeien. Veelal voor het vlees maar ook voor de melk. Zeker in de melkindustrie is er een grote mate van robotisering en proces verbetering gaande. Sommige bedrijven houden wel 1000 koeien. De af- en aanvoer van voer, stro en mest is dan al een enorme uitdaging.

Bij alle takken speelt het milieu en duurzame productie een belangrijke rol.


Landbouw, tuinbouw en veeteelt
Werkzaamheden (4)

1.
Biosystems engineer
Ik werk aan een algoritme om door middel van beeldverwerking, aardappelplanten te kunnen detecteren tussen bieten en granen. Dit om in de toekomst de aardappelplanten die voortkomen .....
Lees meer..

2.
Veeteelt adviseur
Ik werk voor een bedrijf dat volautomatische stallen maakt. Koeien lopen vrij rond en bepalen zelf wanneer ze eten en gemolken willen worden. De melk- en voedselrobots die we hebben geinstalleerd......
Lees meer….

3. Tuinbouw kweker
4.
Adviseur gewasbescherming
Opleidingen:

WO:
Agrotechnologie, Bedrijfs- en consumentenwetenschappen, Dierwetenschappen.
HBO: Diermanagement, Dier- en veehouderij, Bedrijfskunde en agribusiness, Tuin- en akkerbouw
.

Profiel
Havo, VWO NT en NG-profiel
Aarde en milieu
landbouw
tuinbouw
veeteelt