Gezondheid
Paramedisch
Werkzaamheden (3)

1.
Fysiotherapeut
Vandaag zit mijn dag weer redelijk vol. Standaard heb ik ieder half uur een andere patiënt. Bij nieuwe patiënten moet ik eerst vragen wat de problemen zijn en uitvinden ...
Lees meer..

2.
Verpleegkundige
Ook vandaag is het weer mijn taak om patiënten op de afdeling zo goed mogelijk te verzorgen. We hebben vaste rondes en routines. Wakker maken....
Lees meer….

3. Verloskundige


Medische behandelingen worden gegeven door een arts die aan een universiteit geneeskunde of “medicijnen” heeft gestudeerd. Een paramedicus daarentegen mag een (para)medische behandeling geven als hij of zij een paramedisch beroep heeft gestudeerd op HBO-niveau. Letterlijk betekent paramedisch “naast de dokter”. Je bent dan meestal niet met medicijnen bezig maar met allerlei andere soorten behandelingen. Je helpt mensen zonder medicijnen.

 

Paramedische behandelaars zijn fysiotherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, Mensendieck en Caesartherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, podotherapeuten, orthoptisten, mondhygienisten en radiodiagnostische en -therapeutische medewerkers. 

 

Er zijn veel verschillende takken binnen de paramedische gezondheidszorg:

 

Opleidingen:

WO:
-
HBO: Fysiotherapie, Verpleegkunde, Ergotherapie, Logopedie, Verloskunde, Mondzorgkunde, Podotherapie, Huidtherapie, Oefentherapie Cesar, Optometrie

Profiel
Alle profielen zijn mogelijk. Voor Verloskunde is biologie verplicht