Gezondheid
Dieren
Werkzaamheden (3)

1.
Dierentuin medewerker
Binnen de dierentuin ben ik beheerder van de diercollectie. Het is mijn taak om vanuit mijn kennis over de natuurlijke omgeving van het dier te bepalen .. 
Lees meer..

2.
Dierenarts
Ik heb mij gespecialiseerd in gezelschapsdieren. Ik krijg van allerlei dieren in mijn praktijk. Niet van alle dieren zijn alle medische problemen ….
Lees meer….

3. Dieronderzoeker


Dieren hebben van oudsher een aantrekkingskracht voor mensen. Beroepsmatig ga je echter veel zakelijker met dieren om. Je kan je bewegen op het veld van het genezen van dieren, het managen van een manege of boerderij. In al deze gevallen gaat het om dierenwelzijn gecombineerd met een economische resultaat.

De verschillende gebieden binnen deze sector zijn:

Dierwetenschappen
: het bestuderen van het welzijn van dieren en hun rol in de samenleving. Het gaat hierbij zowel om productiedieren (koeien, kippen en varkens) als gezelschapsdieren (honden, katten en paarden). Dit doe je door te kijken naar hun voeding, huisvesting en leefomgeving. Ook kijk je naar hoe je dierlijke producten zoals eieren, melk en vlees voort kan brengen.

Diermanagement: het organiseren van het houden van dieren. Het gaat om non-productiedieren, dieren die geen deel uitmaken van de voedselketen, zoals sport- en recreatiedieren, gezelschapsdieren, dieren in dierentuinen en kinderboerderijdieren. Ook proefdieren, dieren in het wild en dieren die een belangrijke rol spelen in de zorg behoren hiertoe.

Diergeneeskunde: dierenarts.
Opleidingen:

WO:
Dierwetenschappen,  Diergeneeskunde
HBO: Diermanagement

Profiel
NG of NT met biologie
dierwetenschappen
diermanagement
diergeneeskunde