Bouwkunde en civiele techniek
werkzaamheden
Werkzaamheden
Projectontwikkelaar
Ik ben de opdrachtgever van de bouw van een nieuw voetbalstadion samen met de gemeente Amsterdam.  Ik heb het plan bedacht, de kosten in grote lijnen uitgerekend en met partijen gesproken die de bouw kunnen realiseren. Ik heb gekeken naar de financieringsmogelijkheden. Wie wil er aan meebetalen, wat zijn de risico's, welke opbrengsten zijn er te halen, wie heeft er belang bij en hoe breng ik al deze mensen om de tafel.


Projectleider
Ik ben bezig met de voorbereiding van de bouw van een nieuw bioscoopcomplex. Ik heb aan de hand van de technische tekeningen bepaald welke materialen er allemaal nodig zijn. Vervolgens heb ik overlegd met diverse leveranciers van bouwmaterialen en de prijzen en de kwaliteit van hun producten vergeleken. Nadat ik scherp heb onderhandeld heb ik de materialen ingekocht. Vandaag ga ik de projectplanning opstellen. Ik ga nauwkeurig vastleggen hoe de bouw gaat verlopen en wat wanneer klaar moet zijn.Weg- waterbouwkundig ingenieur
Ik werk aan het ontwerp van een nieuwe verkeerstunnel onder het spoor. Ik heb eerst gegevens verzameld over de samenstelling van de grond en de grondwaterstroming. Op basis van deze informatie ga ik vandaag bepalen welk soort beton het best gebruikt kan worden. Ik bereken welke krachten er op de tunnel worden uitgeoefend en hou rekening met verschillende weersinvloeden, zoals een hevige regenbui. Daarna ga ik berekenen in hoeverre mijn ontwerp brandveilig is. Misschien moet ik brandwerende betonbekleding gaan gebruiken.Architectuur
Ik werk aan het ontwerp van een nieuw flatgebouw. Ik heb eerst goed geluisterd naar wat de opdrachtgever precies wil en wat niet. Op basis van deze wensen heb ik een aantal ruwe schetsen gemaakt en de opdrachtgever heeft er daarvan één gekozen. Vandaag ga ik deze schets verder uitwerken met een digitaal tekenprogramma (AutoCAD). Ik ga nauwkeurig aangeven welke vormen, kleuren en materialen ik wil gebruiken. Uiteindelijk werk ik alles tot in detail uit in twee- en driedimensionale technische tekeningen. Deze tekeningen gaat de aannemer straks gebruiken tijdens de bouw van het flatgebouw.Bouwkundig ingenieur
Vandaag ga ik toezicht houden op de bouw van een nieuw winkelcentrum. Ik ga ter plaatse controleren of er gebouwd wordt volgens de bouwvergunning en de daarin opgenomen technische eisen. Verder moet ik nog een onverwacht probleem oplossen. Van de aannemer hoorde ik dat er twee staalbalken van het verkeerde formaat zijn geleverd. Ik ga overleggen met de mensen op de bouwplaats en kijken of ik nu de planning voor vandaag moet aanpassen.