De aarde is van ons allemaal. Sinds de mens actief is gebruiken we de aarde om ons te voeden en plezier te geven. Op het land en in en op het water. Op dit moment gebruiken we meer van de aarde dan de aarde zelf kan produceren.

 

Allerlei natuurlijke processen hangen sterk samen en hebben de aarde gevormd tot wat hij nu is. Bij deze samenhangende natuurlijke processen is er sprake van een samenspel tussen natuur- en scheikunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde. Met deze kennis kunnen we bijdragen aan een duurzaam leefbare wereld.

 

Hoe verwarm je gebouwen met aardwarmte? Is het mogelijk om grondwater duurzaam te exploiteren? Welke aardlagen kun je gebruiken om het broeikasgas CO2 veilig in op te slaan? Hoe voorkom je verzakkingen? Hoe is de aarde gevormd? Welke steenlagen, mineralen en grondsoorten zijn er? Hoe houden verschillende grondsoorten en watergebieden voedingsstoffen vast?

 

Maar ook zaken als de opsporing en winning van delfstoffen en de verwerking hiervan. Want wel blijven als mens de aarde gebruiken. De grote uitdaging is: hoe doe je dat duurzaam? En wat als we delfstoffen uit de ruimte kunnen gaan halen?

 

Er zijn richtingen die zich bezig houden met deze materie:

 

 

 

 

 

 

Aarde en water
Werkzaamheden (4)

1.
Geohydroloog
Voor een nieuwe woonwijk wil men de mogelijkheden van een koude/warmte opslagsysteem onderzoeken. Zo'n systeem slaat afhankelijk van het seizoen overtollige koude of warmte tijdelijk op in het grondwater
Lees meer..

2.
Bodemchemicus
Ik onderzoek aardlagen onder de zee en probeer zo nieuwe olie- en gasvoorraden te ontdekken. Op zee verzamelen we grote hoeveelheden
Lees meer….

3. Mijnbouw Engineer
4.
Beleidsmedewerker
Opleidingen:

WO:
(technische) Aardwetenschappen, Aarde en economie, Bodem,Water en atmosfeer
HBO: -
.

Profiel
VWO NT-profiel
Aarde en milieu
aardwetenschappen
aarde en economie
ontginning